Odstoupení od smlouvy

 

Dle § 1829 a následujících, zákona č. 89/2013 Sb., Občanský zákoník, má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

Odstoupení od Kupní smlouvy lze provést písemně na adresu:

Ing. Ladislav Škunda

KabelkyproVas

gen. Píky 299/10B

779 00 Olomouc

nebo prostřednictvím e-mailu: info@kabelkyprovas.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

 Žádáme Vás, aby vrácená zásilka obsahovala:

  • zboží, které musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání
  • formulář Odstoupení od Smlouvy, který je dostupný na stránkách Formuláře

 

Pokud je zboží vráceno prostřednictvím přepravců (Česká pošta, Uloženka, Zásilkovna, PPL, DPD atd.), má kupující povinnost zabezpečit ochranu zboží při přepravě, nejlépe formou ochranných obalů a vycpávek dodaných se zbožím, tak aby nedošlo při přepravě k poškození zboží. Žádáme Vás, aby jste zboží vraceli v krabicích, ve kterých jste zboží obdrželi, prosím nevkládejte zboží do obalů, do kterých by jste museli zboží ohýbat, lámat či jinak těžce vměstnávat.

Upozorňujeme, že pokud bude zboží bude poškozené, bude jevit známky nošení a používání či bude poškozeno nevhodným uložením při přepravě, bude Vám ponížena vrácená finanční částka o způsobené poškození.

Současně Vás  v souladu s § 1820, odst. 1, písm. g) Občanského zákoníku upozorňujeme, že kupující nese náklady na vrácení zboží, tedy hradí dopravné od kupujícího k předávajícímu.

V případě, že zboží, které je předmětem odstoupení od Kupní smlouvy bude spotřebitelem vráceno v pořádku, je povinnost eshopu KabelkyproVas bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá či mu bude přepravcem doručeno.